Chłodzenie mrożenie owoców lubelskie

+ 48 81 822 73 69

Fundusze Europejskie
Image

Spółdzielnia Ogrodnicza w Bobach realizuje przedsięwzięcie Modernizacja zakładu przetwórstwa owoców poprzez zakup maszyn, urządzeń oraz środków transportu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało rozpoczęte w dniu 22.04.2021. Pierwszym zadaniem zrealizowanym w ramach przedsięwzięcia była dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zakres związany z produkcją energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby będzie dodatkowo rozbudowany o instalację, o mocy do 180 kWp. Nowa instalacja wyposażona zostanie w nowoczesny SmartLogger 3000A, który monitoruje i zarządza instalacjami fotowoltaicznymi. Łączy wszystkie porty, konwertuje protokoły, gromadzi i przechowuje dane oraz centralnie monitoruje i konserwuje urządzenia w instalacjach PV. Przedsięwzięcie dodatkowo zostało w części zrealizowane poprzez zakup dwóch sprężarek oraz systemu UDS do usuwania szronu w tunelu mroźniczym.

Dodatkowo planowane do realizacji nakłady związane są z modernizacją linii technologicznych poprzez zakup sortownika optycznego, niezbędnych przenośników, kalibrownika, urządzeń do mycia i czyszczenia wyposażenia zakładu zgodnie z wymaganiami sanitarnymi oraz zakup środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego na potrzeby własne.

Grupę docelową planowanego przedsięwzięcia stanowią pracownicy Spółdzielni Ogrodniczej w Bobach, klienci przedsiębiorstwa oraz lokalne społeczeństwo.

Wartość przedsięwzięcia 2 912 450,76 netto PLN

Wartość dofinansowania z UE 1 456 225,38 PLN

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewnia rozwój przedsiębiorstwa Spółdzielni Ogrodniczej w Bobach, umożliwiając realizację inwestycji w krótszym terminie i w oparciu o nowe maszyny i urządzenia oraz OZE.

Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zakład Spółdzielni poprzez nowoczesne i wydajne przenośniki usprawni oraz poprawi efektywność procesów produkcyjnych.

Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia zakup instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW oraz o mocy do 180 kW, zapewni przedsiębiorstwu możliwość zdywersyfikowania źródeł wykorzystywanej w procesie produkcyjnym energii elektrycznej, ograniczając koszty z tym związane oraz wywołując pozytywne efekty środowiskowe w tym przyczyniając się m.in. do redukcji emisji CO2.

Wykorzystanie nowoczesnych TiK w postaci Systemu monitorowania i zarządzania instalacjami fotowoltaicznymi umożliwia stały nadzór nad instalacjami, zapewniając kontrolę pracy instalacji, monitorowanie błędów i nieprawidłowości, a w następstwie podejmowanie szybkich działań naprawczych, dzięki czemu będzie możliwe osiągnięcie wysokiej sprawności instalacji fotowoltaicznych.

Elektryczne wózki widłowe są nieodzownym elementem zaplecza chłodni mroźniczych, jednak w połączeniu z inwestycją w odnawialne źródła energii, jakim jest instalacja PV stają się zeroemisyjnym, nisko kosztowym środkiem transportu wewnętrznego.

W wyniku realizacji operacji nastąpi poprawa konkurencyjności Spółdzielni Ogrodniczej w Bobach na rynku.

Planowana inwestycja zwiększa także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i w rezultacie przyczynia się do poprawy jakości życia społeczeństwa i zwiększenia odporności gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.

Planowane zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia nastąpi w terminie do 30.09.2024 r.

Image
Image

Spółdzielnia Ogrodnicza w Bobach powstała w 1993 roku. Jest własnością 63 udziałowców – miejscowych producentów owoców i warzyw.

Odwiedziło nas już:
009331
Nawigacja
Dane telefoniczne:
Kontakt (angielski):
+ 48 603 071 200

+ 48 81 822 73 69

Dane adresowe:
Boby Kolonia 80A
23-250 Urzędów

Chłodzenie owoców, Hurtowa sprzedaż owoców, Mrożenie owoców, Mrożonki agrest sprzedaż, Mrożonki maliny sprzedaż, Owoce miękkie hurtowo, Owoce miękkie mrożenie, Owoce miękkie sprzedaż, Sprzedaż owoców hurtowo, Sprzedaż owoców, Sprzedaż owoców miękkich, Sprzedaż świeżych owoców, Świeże owoce hurtowo, Lublin, Kraśnik, LubelskiePolish English French German